//

 

QUÈ FEM //

IT DATA CENTERS-5.jpg
IT DATA CENTERS-5.jpg

press to zoom
IT OPTIC FIBER.jpg
IT OPTIC FIBER.jpg

press to zoom
IT DATA CENTERS-1.jpg
IT DATA CENTERS-1.jpg

press to zoom
IT DATA CENTERS-5.jpg
IT DATA CENTERS-5.jpg

press to zoom
1/6
TELECOM-2.jpg
TELECOM-2.jpg

press to zoom
TELECOM PRECAST-FAST DEPLOYMENT.jpg
TELECOM PRECAST-FAST DEPLOYMENT.jpg

press to zoom
TELECOM-1.jpg
TELECOM-1.jpg

press to zoom
TELECOM-2.jpg
TELECOM-2.jpg

press to zoom
1/6
ENERGY-RENEWABLES.jpg
ENERGY-RENEWABLES.jpg

press to zoom
ENERGY-WIND.jpg
ENERGY-WIND.jpg

press to zoom
ENERGY-1.jpg
ENERGY-1.jpg

press to zoom
ENERGY-RENEWABLES.jpg
ENERGY-RENEWABLES.jpg

press to zoom
1/8
SANITARI
SANITARI

press to zoom
BUILDING-LIGHTING.jpg
BUILDING-LIGHTING.jpg

press to zoom
BUILDING-DOMOTICA.jpg
BUILDING-DOMOTICA.jpg

press to zoom
SANITARI
SANITARI

press to zoom
1/5

DATA CENTERS i IT

 

 • Data Centers de Housing

 • Nodes de telecomunicacions

 • Data Centers de HPC (supercomputació)

 • Centres d'operació i control

 • Data centers sostenibles

 • Auditoria i assessorament energètic.

 

Les infraestructures de missió crítica són la base de la revolució tecnològica que estem vivent des de finals del segle XX. Els més de 20 anys d’experiència en el sector, fan dels socis de BGC un referent en el disseny i implantació de infraestructures IT més segures, fiables i eficients.

TELECOMUNICACIONS

 

 • Fibra òptica: MAD, FTTH i xarxes troncals

 • Centres de difusió, transmisió i estacions base

 • Centre de radio-comunicacions 

 • Centres de Transport

 • Torres de Telecomunicacions

 • Centres autònoms de desplegament ràpid

 

BGC ha realitzat des de esteses de fibra òptica troncal, FTTN o FTTH fins a desplegaments de telecomunicacions mòbils. La implantació en el territori d’aquestes instal·lacions requereix una visió integral que conjugui fiabilitat, integració i costos.

ENERGIA

 

 • Línies de distribució i transport 

 • Plantes de co i tri-generació

 • Sistemes fotovoltaics i eòlics

 • Energia solar tèrmica

 • Sistemes de suport i back up

 • Sistemes de gestió energètica

 • Monitorització i control.

 • Auditoria i assessorament energètic.

 

El tractament de l’energia , i més concretament tot el relacionat amb l’eficiència energètica, es planteja d’una manera transversal en l’activitat de BGC. La millora dels rendiments energètics i la reducció de consums sempre són un objectiu fonamental en els nostres projectes.

INSTAL·LACIONS

 

 • Electricitat i il·luminació

 • Aigua i Sanejament

 • Gas

 • Climatització i ventilació

 • Protecció contra-incendis

 • Instal·lacions sanitàries

 • Domòtica

 • Energies renovables

 

BGC ofereix un enfoc multidiciplinar en el disseny d’instal·lacions de l’edificació, en tots els tipus que es puguin requerir. L’objectiu dels nostres projectes és obtenir una màxima integració arquitectònica de les nostres instal·lacions, maximitzant-ne la funcionalitat i l’eficiència energètica. 

- DISSENY DE PROJECTES:

BGC posa la seva experiència i coneixement al servei dels clients per a  la definició exacte dels dissenys que aportin solució a la complexitat i als reptes inherents a les seves infraestructures, ja siguin de nova construcció o existents.

En l’àmbit de les instal·lacions de missió crítica destaquem especialment en l’àmbit de les infraestructures IT i de les infraestructures de telecomunicacions.

 • Estudis tècnics preliminars i de viabilitat;  

 • Dissenys conceptuals;  

 • Projectes administratius;  

 • Projectes de detall.

 

- AUDITORIES I PROPOSTES DE MILLORA:
Els processos d’auditora i innovació són imprescindibles per a la millora contínua en les instal·lacions dels nostres clients. Mitjançant la inspecció i anàlisi detectem potencials elements de risc en els sistemes i processos productius dels nostres clients, que després intentem millorar, a partir de la nostra experiència i de la nostra capacitat d’innovació. Entre d’altres oferim:
 • Assessoria per a la certificació Uptime (Tier) i TIA942A (Rate).

 • Certificació LEED tant per Data Centers com per edificacions en general.

 • Auditoria estructural

 • Assessoria energètica en Data Centers.

 • Assessoria energètica en edificació

 • Anàlisis de resiliència

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica d’inversió, especialment en l’àmbit de la millora energètica

 

- PROJECT MANAGEMENT: 

Durant tot el procés de construcció i implantació de les noves infraestructures, és clau que el client mantingui un control total sobre l’obra. Des de BGC proporcionem aquest suport, mitjançant un seguiment i supervisió tècnica i econòmica dels treballs des d’una òptica independent dels contractistes i sobretot propera al client.

 

- ASSESSEMENT: 

Els serveis d’assessoria són claus en el valor que aportem al client, no només en el moment que aquest pretén emprendre una inversió en infraestructura, si no també  al llarg de tot el cicle de vida productiu d’aquesta. Per tant, BGC pretén aprofitar la flexibilitat de la seva estructura per a mantenir-se proper al client, assessorant-lo quan aquest ho requereix amb l’objectiu que les seves infraestructures estratègiques sempre treballin de forma òptima i satisfactòria.

 • Assessoria de processos.

 • Assessoria i seguiment energètic.

 • Servei de resposta ràpida.

 

PROJECTES //

Abertis Telecom Rocacorba
Abertis Telecom Rocacorba

press to zoom
Abertis Telecom Javalambre
Abertis Telecom Javalambre

press to zoom
Abertis Telecom Aguadulce
Abertis Telecom Aguadulce

press to zoom
Abertis Telecom Rocacorba
Abertis Telecom Rocacorba

press to zoom
1/5
ABERTIS

 

Abertis Telecom es el referent en operació d’infraestructures de telecomunicacions a Espanya i Europa. Com a tal, BGC arquitectura i enginyeria ha col·laborat amb la direcció d’operacions per al desplegament i millora de les seves infraestructures bàsiques.

 

Hem participat en desenes de projectes de construcció, adequació o inspecció , en els que s’ha incidit en la renovació dels actius d’Abertis (obsolescència), manteniment preventiu (auditoria) i eficiència energètica (innovació). Un exemple de cada un d’aquests serien els següents:

 

Genesis (Obsolescència): Projecte i direcció d’obra per a la renovació dels centres emissors d’Aitana i Pechina, en els apartats d’energia i climatització.

 

Auditories estructurals (Manteniment preventiu):  Inspecció de 250 torres suport d’antenes per avaluar el seu estat i les possibles mesures correctores a emprendre per a la seva conservació.

 

Alpicat – Free-cooling (Eficiència energètica): Implantació de sistemes innovadors de climatització de les sales d’equipament, mitjançant la introducció de sistemes de refredament gratuït (free-cooling) dissenyats a mida. 

Orange CPD
Orange CPD

press to zoom
Orange Racks
Orange Racks

press to zoom
Orange Fiber Optic Nodes
Orange Fiber Optic Nodes

press to zoom
Orange CPD
Orange CPD

press to zoom
1/5
ORANGE, FRANCE TELECOM

 

Des de l’any 2002, BGC, ha col·laborat amb els diferents departaments d’infraestructures de Orange Espanya per al desplegament i millora de les seves infraestructures bàsiques, ja sigui en l’estesa de la xarxa de fibra òptica, construcció de nous CPDs o adequacions d’existents.

 

És de destacar el disseny i direcció tècnica del CPD a Pedrosa (Hospitalet de Llobregat), en el que s’han introduït les últimes tendències en construcció de CPDs en l’àmbit de l’eficiència energètica. Concretament s’han introduït tècniques de refredament gratuït directe (free-cooling) i free-cooling indirecte a les refredadores. També, amb el suport de sistemes de confinament i de control dinàmic de cabals d’impulsió, s’ha permès elevar les temperatures de consigna fins al 27ºC.

 

Paral·lelament, a d’altres CPDs existents s’han remodelat els sistemes de climatització i d’energia, introduint diferents sistemes d’estalvi energètic: Free-cooling directe i indirecte, refredament adiabàtic i captadors solars fotovoltaics . 

A-Star CRC, Fusionopolis, Singapore
A-Star CRC, Fusionopolis, Singapore

press to zoom
A-Star CRC render
A-Star CRC render

press to zoom
AStar CRC render 2
AStar CRC render 2

press to zoom
A-Star CRC, Fusionopolis, Singapore
A-Star CRC, Fusionopolis, Singapore

press to zoom
1/3
A*STAR

 

AStar, i més concretament el HCRC, ha estat un dels primers clients de B-Barcelona, la filial de BGC a Singapur. Per nosaltres és un orgull treballar per l’empresa referent en recerca i innovació en l’àmbit de CPDs  i la eficiència energètica , aportant la nostra experiència per a la construcció del CPD que allotjarà el  Centre Nacional de Supercomputació. El nostre principal repte en aquest projecte, és aconseguir aportar solucions tècniques per tal que el nou CPD pugui satisfer el requisits energètics de subministrament elèctric i climatització als sistemes de molt alta densitat (100kw/rack) que s’implantaran a la seu existent del CRC.

 

Aquest nou data center serà un referent, no només en capacitat de supercomputació, sinó també en nivells d’eficiència energètica, introduint solucions fins ara impensables a Singapur com és la refrigeració a alta temperatura i la utilització de dry coolers.   

NTT Data Centre, Ciberjaya Malaysia.jpg
NTT Data Centre, Ciberjaya Malaysia.jpg

press to zoom
NTT Data Centre room
NTT Data Centre room

press to zoom
NTT Data Centre room
NTT Data Centre room

press to zoom
NTT Data Centre, Ciberjaya Malaysia.jpg
NTT Data Centre, Ciberjaya Malaysia.jpg

press to zoom
1/5
NTT-Freecooling

 

Amb el suport de NTT Malaysia, BGC està projectant des de Singapur el primer Data Center dotat amb un sistema de free-cooling indirecte al sud est asiàtic, amb finalitats comercials. El nou data centre, s’ubicarà a les instal·lacions de NTT a Cyberjaia, al sud de Kuala Lumpur,  i inicialment disposarà de 150m2 amb la voluntat d’ampliar la solució a nous espais dins el mateix complex.

 

El sistema de free-cooling indirecte, una combinació de l’intercanvi directe i el refredament adiabàtic combinat amb una bateria de fred d’expansió directe, permetrà minimitzar l’entrada dels sistemes de fred mecànic convencionals i per tant reduir significativament el consum energètic de la sala i una millora radical del PUE.

VENICE GENERAL
VENICE GENERAL

press to zoom
VENICE SUSTAINABILITY FORM.jpg
VENICE SUSTAINABILITY FORM.jpg

press to zoom
VENICE SUSTAINABILITY LAKE.jpg
VENICE SUSTAINABILITY LAKE.jpg

press to zoom
VENICE GENERAL
VENICE GENERAL

press to zoom
1/6
COUNTRY HEIGHTS

 

Integrats a l’equip d’arquitectura, els enginyers de BGC participem de forma integrada en els projectes d’edificació, com per exemple el de Venice North, per optimitzar el disseny des del punt de vista de l’eficiència energètica i de les instal·lacions en general.

 

Concretament aportem solucions innovadores en l’àmbit de l’eficiència energètica, que creiem es poden aplicar en els projectes en curs. Mitjançant les eines de simulació, incidim en la orientació òptima del complex (tant en termes de guanys tèrmic com de dinàmica de fluids), utilització de sistemes d’energia convencionals  (distribució de xarxa, plaques fotovoltaiques, solar tèrmica, energia eòlica ) i també proposem solucions innovadores aplicables a cada cas com poden ser: plantes hidroelèctriques de baix desnivell o ventilacions creuades  induïdes.

 

QUÈ ÉS EL QUE ENS FA DIFERENTS//  Innovació, Flexibilitat, Proximitat, Especialització

DATA CENTRE HOT ISLE CONFIGURATION
DATA CENTRE HOT ISLE CONFIGURATION

press to zoom
DATA CENTER AIR-FLOW
DATA CENTER AIR-FLOW

press to zoom
DATA CENTRE THERMAL DISTRIBUTION
DATA CENTRE THERMAL DISTRIBUTION

press to zoom
DATA CENTRE HOT ISLE CONFIGURATION
DATA CENTRE HOT ISLE CONFIGURATION

press to zoom
1/3
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

L’ús de l’energia al llarg de tot el cicle de vida d’un edifici és avui dia un element clau que condiciona la seva conceptualització, disseny, construcció, operació i desmantellament. És per aquest motiu, que per BGC, el tractament de l’energia és un element clau al que es dóna un enfocament transversal que impregna totes les àrees  d’actuació de l’empresa, des del disseny de data centres o implantació d’infraestructures IT, fins a la concepció arquitectònica de plans urbanístics, nous edificis o rehabilitació i conservació d’edificis existents.

 

Pel que fa als datacentres o similars, l’eficiència energètica té una rellevància especial. Amb una clara tendència a l’alça, a nivell mundial, el consum energètic d’aquest sector arriba al 3% del total. Més rellevant encara, cal tenir en compte que el cost de l’energia associat a un data centre, sobre el seu TCO ronda el 30%. En aquest sector per tant, l’eficiència energètica és un factor clau, que impacta directament en la competitivitat de les empreses.

 

BGC aporta solucions i estratègies per millorar l’eficiència energètica en tots els àmbits de l’edificació o infraestructures, ja sigui en la fase de disseny, construcció o operació.

BIM MODEL DATA CENTRE FACILITIES
BIM MODEL DATA CENTRE FACILITIES

press to zoom
BIM MODEL RACK ISLE
BIM MODEL RACK ISLE

press to zoom
BIM MODEL ROOM LIGHT AND AIR
BIM MODEL ROOM LIGHT AND AIR

press to zoom
BIM MODEL DATA CENTRE FACILITIES
BIM MODEL DATA CENTRE FACILITIES

press to zoom
1/5
MODELITZACIÓ BIM

 

Des de l’any 2007, BGC arquitectura i enginyeria ha estat utilitzant tècniques BIM tant per millorar tant el producte ofert als seus clients com per millorar la seva pròpia productivitat interna. Mitjançant la utilització de programes tant diversos com REVIT, el CYPE MEP o altres programes més especialitzats com el LIDER o CALENER, hem aconseguit optimitzar els nostres dissenys alhora que oferim al client tot el potencial del BIM (visualitzacions 3D, parametrització d’objectes, coordinació, etc). 

 

 

ÀNALISIS CFD

 

La utilització de tècniques de simulació avançades, permet a BGC optimitzar els seus dissenys i garantir que les instal·lacions es comporten com s’ha previst de forma acurada. Mitjançant la modelització y la aplicació de la dinàmica de fluids computacional (CFD) podem simular el comportament dels fluxos d’aire i la transferència de calor en les nostres instal·lacions.